. .

Sjøhusene på Melingsholmen

Sjøhusene på Melingsholmen brukes i dag i stor grad som lagerplass for Kystkultursamlingens gjenstander.

Sjøhusene på Melingsholmen