. .

Bøkkerverktøy

En bøkker (også skrevet bøtker / kalt tønnemaker) er en håndverker som kan lage / reparere tønner (eller andre runde eller ovale kjørler) av trestaver. Tønnen holdes sammen av utvendige metallband. Tidligere var det vanlig å bruke band av tre, men etter hvert ble metall brukt.

På Wikipedia.no finner du mer informasjon om bøkker.

Ved folketellingen i 1865 var det 8 personer i Tananger som ble oppført med yrket "Bødker". Dette viser en forholdsvis stor aktivitet og det gjenspeiler det faktum at det var stort behov for tønner.

Bøkker - utstilling - 1
Fra bøkkerverkstedet i Melingsjøhuset
Bøkker - utstilling - 2
Utstyr og verktøy brukt av bøkkeren