. .

Motorer

Kystkultursamlingen i Tananger har i dag mange gamle motorer og stadig nye overhales og gjøres i stand slik at de kan tas vare på for framtiden. Til venstre finner du beskrivelse av de mest relevante motorene vi har.

Historie

Bruk av motorer i båter begynte på slutten av 1800-tallet. Den gang skjedde ikke forandringene så fort som de ofte skjer i dag, og det tok lang tid før det ble vanlig å kun bruke motor som drivkraft. Losbåten L/S Tananger, som ble bygget i 1920, ble bygget med både motor og seil, selv om motorer hadde vært tilgjengelig i flere tiår.

Den eldste motoren vi har er bygget i begynnelse av 1900-tallet og er dermed godt over 100 år.

Glødehodemotorer / oppfyringsmotorer ble rundt 1930 konstruert med høyere kompresjon og disse motorene fikk benevnelsen semidiesel. Noen ble laget med «kaldtopp» som krevde startpatron eller elektrisk glødespiral til forvarming. En varmering eller et glødelegeme holder forbrenningsvarmen vedlike etter at startpatronen / den elektroniske glødespiralen er brukt.

 

Kompresjonsforhold:
Glødehodemotorer 1:6-7
Semi-diesel 1:9
Diesel 1:14-16

 

 

Det var en gang motorfabrikker på hvert nes.....

Dette er tittelen på en oversikt som stod i bladet Fiskaren 2. august 1984. Oversikten viser hvilke motorer som ble produsert av hvilken fabrikk. Dessverre er kvaliteten på selve dokumentet ikke optimalt, men er dog godt leselig. I følge kilder er der mange feil i denne artikkelen.

 

Motorteknisk database

En bedre og mer "up to date" oversikt over motorfabrikker finnes på WEBstedet www.mtdb.no.

 

Motorer produsert i Rogaland

Her finner du en liste over motorer som ble produsert i Rogland og hvem som produserte dem.