. .

Bygninger

Kystkultursamlingen disponerer en del bygninger i Tananger. Hovedaktiviteten skjer i Melingsjøhuset. Nærmere beskrivelse av bygningene finner du i menyen til venstre. Beliggenheten er vist på kartet nedenfor.

Bygninger - Kart - 2021-04-25

Melingsiden med Melingnaustet + Verkstedshuset + Melingsjøhuset + Sniganaustet
Melingsjøhuset i midten med Verkstedshuset til venstre. Helt til venstre ser vi Lianaustet. Til høyre har vi Sniganaustet.