. .

Om Kystkultursamlingen i Tananger

Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger ble offisielt etablert i oktober 1991 i henhold til lov av 23. mai 1980 om stiftelser. Stiftelsesprotokollen viser følgende hovedformål med vårt arbeid:

Stiftelsens formål er å bidra til å styrke Tanangers lokale identitet gjennom aktiv historie- og tradisjonsformidling. Innsamling, registrering, bevaring og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materiale skal være en hovedoppgave. Kulturformidling gjennom aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen skal prioriteres (Stiftelsesprotokoll 1991:§ 3).

Samlingen startet i det små som privat initiativ i 1970 årene og har siden vokst til en av landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og bygninger fra 18- og 1900 tallets kystkultur.

  • bevaring og formidling er av prosessuell karakter.
  • autentisitet er et mål i bevarings- og formidlingsarbeidet.