. .

Tananger

Tananger er fra gammelt av en sentral og trygg havn helt nord på Jæren og historien er preget av det maritime. Tidligere var store deler av aktiviteten i havna påvirket av hummerfisket, sildefisket og annet relatert til sjølivet. Tananger er også kjent som handelssted for fiskerne. Siste, men ikke minst, er stedet kjent for de mange losene som hadde tilholdssted her og på Rott - en øy ca 3 km vest for Tananger. Mer informasjon om losene finner du i publikasjonene "Trekk fra Losvesenets historie i Rogaland" av Harald Olsen.

I dag er Tananger kanskje mest kjent for sitt industriområde og forsyningsbasen i Risavika hvorfor store deler av transporten til oljeinstallasjonene i Nordsjøen har sitt utgangspunkt. Havna i Risavika er en stor regional havn og en stor del av transprten til / fra regionen foregår her. Også international rute har avgang herfra.

Facebook

12. januar 2012 ble facebookgruppa "Tananger før i tiå" opprettet av Atle Skarsten. Her er det mye fin informasjon, spennende historier og kjempefine bilder.

Andre WEBsteder

Karolius Kristiansen var los i Tananger i perioden 1899 - 1929. For mer info se www.karolius.info.

 

Diverse filmer

Losene fra Rott

25.04.1965 - NRK sendte en 24 minutters film om - "Losene fra Rott"

 

13.10.1978 - Norge Rundt - ca 7 minutters opptak hvor Rolf T. Rott er hummerfisker.  "Rott: Hummerfiske på Rogalandskysten"

 

PSK - Skolen som bedrift - Storevarden skole

26.01.1991 - 28 minuttes program om PSK - Skolen som bedrift - Storevarden skole.