. .

Velkommen til Kystkultursamlingen i Tananger

LS Tananger - 2006 - under prøveturen etter restaureringen


Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger ble offisielt etablert i 1991. Samlingen startet i det små som privat initiativ i 1970-årene og har siden vokst til en av landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og bygninger fra 18- og 1900-tallets kystkultur. Vi har utstillinger om blant annet hummerfisket, sildefiske, trankoking, barking, båter og motorer.

Stiftelsens formål er å styrke lokal identitet gjennom aktiv historie- og tradisjonsformidling. Innsamling, registrering, bevaring og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materiale er hovedoppgaven.  Kulturformidling gjennom aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen skal prioriteres.

 

Museet åpner for sesongen søndag 22. mai kl 12.

Her informasjon om åpningstider i 2022

Aktiviteter i 2022

26. - 29. august arrangerer Kystkultursamlingen Tananger Kystseilas - Et arrangement for trebåtentusiaster. Lørdag 27. august er det Rott festival - for mer info se vår aktivitetsside.