. .

Båter

Helt fra vikingenes tid har nordmennene vært kjent for å lage gode og sjødyktige båter. I løpet av årene har det blir laget mange varianter avhengig av behov og funksjon båten skulle fylle. På Wikipedia (nynorskutgave bokmålutgave – ikke samme informasjon på sidene) er (de fleste av) de norske båttypene beskrevet. Her gir vi en nærmere presentasjon av noen av de båtene vi har i vår egen samling.

Færing Robåt med fire årer, derav navnet. Vanligvis 1418 fot lang og rigget med sneiseil eller spriseil – eller hvis det er en nordlandsbåt – råseil. Side 10 - Færing
Seksæring Robåt for inntil seks årer. Størrelsen er oftest 18–26 fot, og riggen er sneiseil, spriseil eller råseil. Side 10 - Seksæing
Åttring Båt med åtte tolleganger og fartøyet er gjerne omkring 30 fot eller større. Riggen er sneiseil, spriseil eller råseil. Side 10 - Åttring
Oselver Oselveren stammer fra Os i Sunnhordaland. Karakteristisk for den er at den er bygd av bare tre bord på hver side. Det er en smekker farkost som kan være både færing og seksæring. Den kan være rigget med sneiseil, spriseil eller i noen tilfeller bermudaseil. Side 10 - Oselver
Gavlbåt Ro- og seilbåt bygget tverr akter – med gavl, der det står en rull til å trekke fiskebruk over, Side 10 - Gavlbåt