. .

Oselver

Oselveren er en av Norges mest kjente båttyper, også utbredt her i Rogaland. Denne oselveren er en såkalt seksæring – det vil si at den blir rodd med opptil 6 årer. Kjennetegn for oselveren er at den er bygd med bare tre bord på hver side, de spisse stevnene. Dessuten at tollegangene, kneipene, har form som ligner på stevnene. Oselveren blir fremdeles bygd, og er en populær båt i mange kretser. Båten på bildet ble bygd på Lyse Kloster ved Bergen omkring 1910. Den er 22 fot lang og rigget med spriseil og fokke. Båten mangler rorkult men har langsgående styrestang som er hengslet til roret. I 1988 kjøpte Kystkultursamlingen båten fra Oselverlaget i Bergen.

SA-Oselver - Red