. .

L/S Tananger

LS Tananger er en av Kystkulturens mange perler. Båten ble opprinnelig bygget som losbåt og ble brukt i Tananger fra 1930 til 1962. Da båten ble kjøpt var losbåtene i privat eie. Først i 1952 overtok losvesenet som eier av båten. I 1962 gikk losvesenet over til å bruke stålskøyter, og LS Tananger ble solgt til Osloområdet.

Det var losene Oscar Olsen, Reginius Roth og Rasmus Roth (sønn til Reginius) som i 1930 gikk sammen og kjøpte ny skøyte og bestilling ble gjort hos båtbygger Brødrene Tjørve som drev Farsund Slip & Mekaniske Verksted i Farsund.

Båten er 47 fot, 5,4m bred og dypgående 2,5m.

«Tananger» ble bestilt i en periode hvor losene gikk fra å bruke seil til motor. Defor ble skøyta bygget for både seil og motor. Skøyta ble rigget med gaffelseil som storseil, mesan og med en liten fokke. Totalt sett var seilføringen relativt liten. Motoren som ble montert var en 20 hk Wickmann semidiesel.

LS Tananger ble i 1962 solgt til en privatperson i Oslo-området og var der i bruk den ble kjøpt tilbake til Tananger av Kystkultursamlingen i 2004. En forholdsvis stor restaurering var da påkrev og først våren 2006 var LS Tananger igjen klar for bruk etter at den tyngste delen av restaureringen var utført av Ryfylketrebåtbyggjeri. I forbindelse med denne restaureringen ble det skrevet en meget god og detaljert rapport.

LS Tananger - 1930 - 621x532
LS Tananger - 1930

LS-Tananger-1
LS Tananger - 2006

 

I dag fremstår denne båten som en av våre perler.  Båten er en av mange båter som brukes når Kystkultursamlingen arrangerer turer, er med på festivaler etc.

LS Tananger - 2006 - under prøveturen etter restaureringenLS Tananger, 2006, under prøveturen etter at båten var restaurert.