. .

Lianaustet

Lianaustet ligger øst for Melingsjøhuset. Det nesten 200 år gamle sjøhuset ble revet i 1957 og ble først gjenoppbygd i 1994. For å finne ut hvordan naustet skulle bygges, ble gamle bilder og "manns minne" konsultert.


Melingnaustet gjennopstår
Lianaustet under oppføring i 1994

Aktiviteten ble behørlig dekket av lokal press. Dessuten ble det skrevet om dette i "Saga Nytt" - et blad produsert av Sage Petroleum, på den tiden en av Kystkultursamlingens hovedsponsorer.

Her er noen artikler som ble publisert i forbindelse med oppbyggingen av Lianaustet.

1994.01.06 Sola Bladet - Gjenreising av naust på Melingsida
1994.01.15 Aftenbladet - Lianaustet bygges opp etter gamle fotografier
1994.01 Sage Nytt - Saga gjenskaper fortiden

 

Melingnaustet

Lianaustet sett fra nord


 


På bildet under fra 1950-tallet sees Lianaustet som en falleferdig ruin.

195x - Melingsiden