. .

Kystkulturens venner (org nr. 987573864)

Årsmøte i venneforeningen

Årsmøtet for 2022 avholdes i Melingsjøhuset tirsdag 9. mai 2023 kl 19:00.

Formål

Foreningens formål er å fungere som venneforening og støttespiller for arbeidet som drives av Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger. Med støtte tenkes bidrag av økonomisk, sosial, kulturell og praktisk art. Foreningen er åpen for alle som betaler medlemsbidrag. Foreninger, kommuner, bedrifter og andre grupper kan bli gruppemedlem. Inntekter fra medlemskontingent overføres til Kystkultursamlingen i Tananger.

Medlemskap

Medlemskontingenten er:   
Familie:
Kr. 300,-
Gruppemedlem:
Kr. 2500,-

Enkeltpersoner eller grupper som ønsker å bli medlem kan melde seg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Du kan også betale kontingent / gavebeløp til:

Kystkulturens Venneforening
Melingsiden 21,
4056 Tananger
Kontonummer: 3206.17.26828
Vipps - send beløpet til 521406 (fint om du skriver din adresse i meldingsfeltet)

 

 

Styret

Styret for Venneforeningen er:

Navn Mobilnummer
Per Trygve Sekse (formann) 979 88 377
Marie Kristiansen (styremedlem / regnskap)
936 35 639
Elin Engelsvoll (styremedlem) 952 42 443
Harald Myklebust (styremedlem / sekretær) 901 96 866

 

Vedtekter

Venneforeningens vedtekter finner du her.