. .

Vi ønsker nye medlemmer velkomne.

Kystkultursamlingen ønsker nye medlemmer velkomne.

Vi ønsker å dele gleden med å være en del av det maritime miljøet med flere. Vær med og opp­lev hvor fint det er å bruke og bevare våre båter, motorer og annet gammelt utstyr.  Vi ønsker at flere skal være med som "faddere" til våre bruksgjenstander.

Stikke innom Meling­sjøhuset mandag eller torsdag (da foregår det vedlikehold og restaurering av utstyr), eller ta kontakt med Tore Kristiansen, e-post: tkris8 - krøllalfa - online.no, mobil: 916 26 292. Du kan også melde deg inn ved å sende mail til:
=> PostAtKystkultursamlingen(post - krøllalfa - kystkultursamlingen.no)

 

Send inn navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer. Eventuelt kan du sende disse opplysningene til mobil 90 19 68 66. Merk teksten med "Kystkultur".