. .

Venneforeningen - Årsmøte 2014

Årsmøte i Venneforeningen avholdes på Melingsjøhuset torsdag 24. april kl. 19:00.

Program:

a: Årsmelding
b: Godkjenning av regnskap med event. forslag til overføring av støttebidrag til Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger
c: Medlemskontingent
d: Valg iht. vedtektenes punkt 5.
e: Innkomne forslag

I følge vedtektene må "forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet."

 

Vel møtt.