. .

Venneforeningen - Årsmøte 2018

Årsmøte i Venneforeningen avholdes på Melingsjøhuset torsdag 21. juni kl. 18:00.

Program:

a: Årsmelding
b: Godkjenning av regnskap med eventuelt forslag til overføring av støttebidrag til Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger
c: Medlemskontingent
d: Valg iht. vedtektenes punkt 5.
e: Innkomne forslag

I følge vedtektene må "forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet."

 

Vel møtt.