. .

"Kystkulturens venner" - Årsmøte for 2023

Årsmøte for 2023 for Venneforeningen avholdes på Melingsjøhuset torsdag 2. mai 2024 kl. 19:00.

Program:

a: Årsberetning for 2023
b: Godkjenning av regnskap for 2023 med forslag til overføring av støttebidrag til Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger
c: Medlemskontingent for 2024
d: Valg av styre.
e: Innkomne forslag

I følge vedtektene må "forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet."

Årsmøtet er åpent for alle som betalte kontingent i 2023.

 

Vel møtt.