. .

Biblioteket.

På Melingsjøhuset har vi samlet en del bøker. Disse kan en kikke på / lese i når en er i sjøhuset. Bøkene lånes ikke ut. Tar du ut en bok for å se i den, settes den nok på samme plass igjen. Bøkene er plassert på følgende steder:

1. I Losrommet er alle bøkene vi har som har tilhørt hvalfangeren «KOS 4».
2. I kaféen hvor det finnes ca. 350 bøker sortert etter 4 emner. Der har vi også bokkasse 8 fra "Fiskarboksamlingane" og alle bøkene etter kaptein Tønnes Torbjørnsen.
3. På kontoret - der finnes det over 600 bøker sortert etter totalt 15 emner.

Losrommet - Hvalfangeren «KOS 4»

 

Hyller i kaféen

Hylle 1. Totalt 46 bøker
Hylle 2. Totalt 74 bøker
Hylle 3. Totalt 71 bøker
Hylle 4. Totalt 94 bøker

 

Hyller på kontoret

Hylle 1. Sjøfart, båter, ekspedisjoner, diverse. 84 bøker
Hylle 2. Salmebøker, bibler, testamenter med mer. 14 bøker
Hylle 3. Sangebøker med noter. 20 bøker
Hylle 4. Sangbøker. 30 bøker
Hylle 5. Landbruk, hage, gartner. 57 bøker
Hylle 6. Eldre salmebøker. 12 bøker
Hylle 7. Fangst og fiske. 24 bøker
Hylle 8. Oppslagsbøker, historie. 91 bøker
Hylle 9. Den norske los. 12 bøker
Hylle 10. Historie, kunst, reiser. 82 bøker
Hylle 11. Romaner, mat, kur. 48 bøker
Hylle 12. Båtmotorer, lærebøker skipsmotorer. 14 bøker
Hylle 13. Skolebøker. 99 bøker
Hylle 14. Båterog diverse bøker. Bleder og almanakker. 26 bøker
Hylle 15. Den norske sjøfarts historie 1927 – 1951. 8 store bøker

 

Losrommet - Hvalfangeren «KOS 4»

Følgende bøker som tilhørte båten, er tilgjengelig på Losrommet:

1. Leights and tides of the world, 1947
2. The 1931 international code of signals.
3. Mediterian pilot, 1937
4. West coast of central America pilot, 1935
5. Artic pilot, 1934
6. Channel pilot, 1938
7. Africa pilot. 1939.8. The United States pilot, 1935
9. West coast of Scotland pilot, 1934
10. North sea pilot, 1934
11. West coast of Spain and Portugal pilot, 1934
12. Channels pilot - part 1, 1931
13. Australia pilot, 1937
14. West Indies pilot, 1941
15. West coast of Spain pilot, 1934
16. Africa pilot - part 1, 1939
17. Mediterian pilot - vol 1, 1937
18. The American natural almanac, 1952
19. List of leights. British isles, 1948
20. List of leights. Arabian sea, Bengal, Pacific. 1942
21. List of leights. Mediterian, Black sea, Red sea. 1947
22. African pilot - part 2, 1945
23. South American pilot - part 1, 1945
24. List of leights - Black sea, Kategat. 1947
25. List of leights, 1947
26. Admiralty notic to marines, 1948
27. Admiralty notic to marines, 1949
28. Artic pilot, 1944
29. Artic pilot - vol 3, 1931
30. List of leights, 1947
31. South American pilot, 1945
32. Artic pilot, 1944
33. West Indies pilot - vol 2, 1946
34. Irish coast pilot, 1941
35. Meddelelse fra sjøfartskontoret, 1949
36. Oppgavebok i navigasjon, 1928
37. West coast America and Unaited States pilot, 1935
38. Artic pilot, 1946
39. Admiralty notice to marines 1, 1948
40. Admiralty notice to marines 2, 1948
41. Admiralty notice to marines 3, 1948
42. Admiralty notice to marines. 1949
43. St. Lawrance pilot 1945
44. Bay of Biscaya pilot, 1949
45. Channel pilot, 1947
46. Channel pilot, 1942
47. Straffebestemmelser, forbrytelser, forseelser i sjøfartsforhold, 1923
48. Artic pilot, 1948
49. Coast Spain and Portugal pilot, 1945
50. West Indies pilot, 1946
51. List of radiolocation stations, 1950
51. List of ship stations, 1964
52. List of leights 1942. North and artic sea
53. Radio stations, 1954
54. Australian pilot, 1932
55. Artic pilot, 1933
56. Artic pilot, 1948
57. Etterretning for sjøfarende, 1947
58. Bay of Biscaya pilot, 1944
59. Red sea and Gulf of Aden pilot, 1944
60. West Indies pilot - Vol 3, 1944
61. South Indian ocean pilot, 1944
62. Irish coast pilot, 1941
63. North Sea pilot, 1934
64. St. Lawrence pilot, 1943
65. List of leights - fog signals and visual time signals, 1948
66. List of leights - Vol 10, 1947
67. List of leights - Vol 2, 1947
68. List of leights - Vol 7, 1947
69. List of leights - Vol 3, 1947
70. List of leights - Vol 9, 1947
71. Den Norske skipskontrollens regler, 1934
72. Artic pilot - Vol 3, 1931
73. List og leights - Vol 3, 1947
74. The tables - Atlantic ocean, 1948
75. Den Norske skipskontrollens regler, 1934
76. West Indies pilot - Vol 2, 1947
77. List of leights, 1947
78. List of leights - Vol 3, 1947
79. List of leights, 1947
80. South African pilot - part 3, 1941
81. West Indies pilot - Vol 1, 1942


Hyller i kaféen

 

Kaptein Tønnes Torbjørnsens bøker - I eget monter i kafeén

1. Håndbok for skipsførere og styremend. 1875.
2. Navigasjon. 6. opplag 1892.
3. Tysk sjøkart Arendal – Lyngør. 1943.
4. African pilot. Part 2, 1875.
5. Gulf of Mexico and islands. 1874.
6. Den Norske. 1881.
7. Naturen. 1880.
8. English excercice. Håndskrevet.
9. Navigasjon. Håndskrevet.
10. Memorial. Håndskrevet.
11. Lighthouses of the world and fog signals. 1891.
12. African pilot. Part 1. 1880.
13. Westeren Europe, Britsh Isle, Gibraltar, Morocco and Madeira Isles. 1879.
14. Sailings directions coast of Brasil, Maranhao and Rio Janeiro. 1870.
15. Sailings directions White sea, north coast of Norway. 1862.
16. Sailings directions coast of Brasil, Cape Frio to cape Santa Maria. 1882.
17. Sailings directions gulf of Florida. 1871.
18. Sailings directions south Atlantic. 1874.
19. Sailings directions Baltic sea. 1874.
20. Sailings directions River plate. 1887.
21. Sailings directions, sund and belts. 1871.
22. West Indies directory, Carribee islands, North coast of south America. 1873.
23. Kapteinens Salmebog. 1859.
24. Tyske stiløvelser. 1884.
25. Leighthouses of the world and fog signals. 1882.
26. Verdens atlas. 1873.

Kaféen - hylle 1

1. Lofoten i ord og bilder. 1974.
2. Nordjæren. Sola og Madla. 1990.
3. Sigval Bergesen DY. 1987 – 1987.
4. Nordstim. Bergen. 2005.
5. Norsk vær i 100 år. 1994.
6. Båtmodeller og museibåter. Svensk. 1990.
7. Avaldsnes. Norges eldste kongesete. 1989.
8. Det Norske landskapet. 2002.
9. Fartøy, folk og fiske. Rennesøy. 1976.
10. Sjøfolk i krig. Haugalendinger ser tilbake. 1961.
11. Folk i Ryfylke. Ryfylkemuseet. 1987.
12. Takk i lige måde deres majestet. Axel Lund.
13. Nødhåndboka for båtfolket. 1990.
14. Et fiskevær i havgapet. 1976.
15. Nordsjøen. 1990.
16. Perler i Rogalands naturen. 1987.
17. Skipsfarten i Stavangers næringsliv. 1951.
18. Båtreperasjoner. 1992.
19. Våre gamle skip. Haugesund og Karmøy. 1939.
20. Hjelmeland. Bilder fra farne år. 1987.
21. På galne siå av Paradis. Stavanger. 1987.
22. Lærebok i navigasjon. 1952.
23. Navigasjonstabeller 1961.
24. Frakteskuter og fraktemend 2. 1993.
25. Havlære. 1952.
26. Skjærgårds vår. Karton Håland.
27. Maskinsnedker boken. 1945.
28. Rottongane. Atle Skarsten.
29. Stavanger og Stavanger i de hvite seils tid. 1974.
30. Sola bygdebok. Gard og ætt.
31. Sola bygdebok. Soga om Sola og Madla. Bind 1.
32. Sola bygdebok. Soga om Sola og Madla. Bind 2.
33. Sola Bygdebok. Soga om Sola og Madla. Bind 3.
34. Den andre verdenskrig. Bind 1. 1949.
35. Den andre verdenskrig. Bind 2. 1949.
36. Den andre verdenskrig. Bind 3. 1949.
37. Den andre verdenskrig. Bind 4. 1949.
38. Den andre verdenskrig. Bind 5. 1949.
39. Den andre verdenskrig. Bind 6. 1949.
40. Den andre verdenskrig. Bind 7. 1949.
41. Den andre verdenskrig. Bind 8. 1949.
42. Den andre verdenskrig. Bind 9. 1949.
43. Familie boka. Bind 1. 1953.
44. Familie boka. Bind 2. 1953.
45. Familie boka. Bind 3. 1953.
46. Familie boka. Bind 4. 1953.

 

Kaféen - hylle 2

1. 9 bøker av Rogaland Fiskarsoga. Indrehus 1939.
2. Årbok for Jærmuseet. 1996.
3. Folk i Ryfylke. 1997.
4. Vinterglede. 1999.
5. Fra tømmer til tønne. 2 bøker.
6. Fakta om Norge. Fiskerinæringen. 1984.
7. Humor fra hav og hei. Theodor Dahl. 1944.
8. Skøyta «Sjøleik» 1938 – 2012. Atle Skarsten.
9. Norge på havet. 1953.
10. Frilufts liv. Bok 1. 1943.
11. Frilufts liv. Bok 2. 1943.
12. Orkanen. 1992.
13. Full storm. En soga om menn og skip. 1973
14. Redningsselskapets årbok 1951.
15. Museumsarkitektur. 2004.
16. Høy puls. Ryfylke friluftsråd. 2010.
17. Høy puls.
18. Høy puls.
19. Norwegian pictorial review. 3-1960.
20. Norwegian pictorial review. 4-1960.
21. Norwegian pictorial review. 1-1961.
22. Norwegian pictorial review. 2-1961.
23. Norwegian pictorial review. 3-1961.
24. Norwegian pictorial review. 4-1961.
25. Norwegian pictorial review. 1-1962.
26. Norwegian pictorial review. 2-1962.
27. D. Danielsen i 140 år. 1874-2014. Atle Skarsten.
28. Skyddskarerna i Åboland 1918-1928. Svensk.
29. Sjømannsliv. Norsk sjøfartsmuseum.
30. Det var i de tider. Stavanger. 1952.
31. Porcelenmaling strøg for strøg. 1966.
32. Jærboka. Naturmiljøet.
33. Flytende kulturminner. Riksantikvaren. 1988.
34. Flytende kulturminner. Riksantikvaren. 1988.
35. Det hellige vatnet. 1981.
36. Snøklokker. Gunnar A. Roaldkvam. Dikt.
37. Fra torvskurd til tingsal. Ryfylkemuseet. 1985.
38. Tøy du  selv kan sy. 1981.
39. Til salt i kaffien. Birger Røyksund. 1992.
40. Meir enn maten. Birger Røyksund. 1981.
41. På sanden ved havet. Birger Røyksund. 1982.
42. I påkommande tilfelle. Birger Røyksund. 1988.
43. Or gløymde bokjo. Birger Røyksund. 1990.
44. Glør or oska. Birger Røyksund. 1984.
45. Tjøre og sjø. Birger Røyksund. 1974.
46. Fra fjell, skog og elv. 1942.
47. Altmuligmannen 1943.
48. Folk i Ryfylke. 1/86.
49. Bedehuskulturen. Rogaland. 1987.
50. Ryfylke vegen. 1990.
51. Bispevegen gjennom Finndalen. 1984.
52. Folk i Ryfylke. 2/87.
53. Folk i Ryfylke. 2/84.
54. Folk i Ryfylke. 1/85.
55. Mellom himmel og jord. Trygve Gran. 1927.
56. Provst Alexander Langes opptegnelser 1818-1939.
57. Huset Bergesen. Erling Borgen. 1984.
58. Fra tømmer til tønne.
59. Materiallære for snekkere. 1955.
60. Norsk Aarbok. 1927.
61. Fugleliv på Jæren. Stavanger Turistforening. 1967.
62. Fjellets år. Turistforeningen. 2002.
63. På tur i Breheimen. Turistforeningen. 2000.
64. Kielland. Fra Haveri til snuing. 1983.
65. Det hente i Rogaland. 1982 / 83.
66. Nordkapp og Magerøya. 1979.
67. Lanterne og morild. Dikt om havet.
68. Jærens bok. Skildringer. 1926.
69. Frilufts boka. 1941.
70. Skinnhyre og sjøklær.
71. Norge på havet. Første bind. 1953.
72. Norge på havet. Andre bind. 1953.
73. Norge på havet. Tredje bind. 1953.
74. Norge på havet. Fjerde bind. 1953.


Kaféen - hylle 3

1. D. Danielsen 1874 – 2014. Atle Skarsten.
2. Vår gamle kystkultur. Bind 1. Svein Molaug.
3. Vår gamle kystkultur. Bind 2. Svein Molaug.
4. Gyldendals nye konversasjonsleksikon.
5. Hjemmet og vi. En bok om liv og arbeid, bind 2.
6. Fritidsbåter. Seil og motor. 1977.
7. Rogalands fiske   gjennom 100 år. Jon Bergsaker.
8. Våre falne 1939 – 1945. Første bind.
9. Våre falne 1939 – 1945. Andre bind.
10. Våre falne 1939 – 1945. Tredje bind.
11. Våre falne 1939 – 1945. Fjerde bind.
12. Oljens eventyr. 1945. BP jubileumsbok.
13. Krigsåra i Ryfylke. 1940 – 1945. Kvardagsliv.
14. Utstillingen SKIP. Stavanger 1997.
15. Posten i Haaland 1861 – 1980. Ivar Tjelta 1993.
16. Det Bergenske  Dampskip selskap 100 år. 1951.
17. Seladons forlis. 2012.
18. Sjå Jæren. Årbok Jærmuseet 1993.
19. Laksen og lågen. Suldalslågen gjennom 1000 år.
20. Feskar og kremmar. 1946.
21. Norske fyr. Verneplan. 1997.
22. Solabuen i Amerika. Atle Skarsten  2004.
23. The Shetland boat. 1983.
24. Spadestikk  i Rogaland kvardagen. 1987.
25. Folk i Ryfylke. Ryfylkemuseet 2/86.
26. Kulturarven til alle. 2006.
27. Volund. Norsk tekniske museum med følgende årbøker:
28. Norsk tekniske museum årbok 1969
29. Norsk tekniske museum årbok 1970
30. Norsk tekniske museum årbok 1971
31. Norsk tekniske museum årbok 1972
32. Norsk tekniske museum årbok 1973
33. Norsk tekniske museum årbok 1974
34. Norsk tekniske museum årbok 1975
35. Norsk tekniske museum årbok 1976
36. Norsk tekniske museum årbok 1977
37. Norsk tekniske museum årbok 1978
38. Norsk tekniske museum årbok 1979
39. Norsk tekniske museum årbok 1980
40. Norsk tekniske museum årbok 1981
41. Norsk tekniske museum årbok 1982
42. Norsk tekniske museum årbok 1983
43. Norsk tekniske museum årbok 1984
44. Norsk tekniske museum årbok 1985
45. Norsk tekniske museum årbok 1986
46. Norsk tekniske museum årbok 1987
47. Norsk tekniske museum årbok 1988
48. Norsk tekniske museum årbok 1991
49. Jærboka. Naturmiljø bind 1.
50. I påkommande tilfelle. Birger Røksund. 1988.
51. Or gløyme boka. Birger Røksund. 1990.
52. Til salt i kaffien. Birger Røksund. 1992.
53. Nittenhundre og den tid. Birger Røksund.

Fortidsminneforeningen - årbøker med følgende årganger:

54. Fortidsminneforeningen årbok 1992
55. Fortidsminneforeningen årbok 1993
56. Fortidsminneforeningen årbok 1995
57. Fortidsminneforeningen årbok 2000
58. Fortidsminneforeningen årbok 2006
59. Fortidsminneforeningen årbok 2012
60. Fortidsminneforeningen årbok 2013
61. Fortidsminneforeningen årbok 2015
62. Fortidsminneforeningen årbok 2017
63. Fortidsminneforeningen årbok 2018
64. Fortidsminneforeningen årbok 2020
65. Fortidsminneforeningen årbok 2021


Årbøker fra Jærmuseet med følgende årganger:

66. Jærmuseet årbok 1989
67. Jærmuseet årbok 1990
68. Jærmuseet årbok 1991
69. Jærmuseet årbok 1992
70. Jærmuseet årbok 1995
71. Jærmuseet årbok 1996Kaféen - hylle 4

 

Norsk sjøfartsmuseum årbøker med følgende år:

1. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1965
2. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1966
3. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1967
4. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1968
5. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1969
6. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1970
7. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1971
8. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1972
9. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1973
10. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1975
11. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1976
12. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1977
13. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1978
14. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1980
15. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1981
16. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1982
17. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1983
18. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1984
19. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1985
20. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1986
21. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1987
22. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1989
23. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1990
24. Norsk sjøfartsmuseum årbok 1991

Stavanger Museum, årbøker med følgene år:

25. Stavanger Museums årbok 1894
26. Stavanger Museums årbok 1902
27. Stavanger Museums årbok 1903
28. Stavanger Museums årbok 1904
29. Stavanger Museums årbok 1910
30. Stavanger Museums årbok 1912
31. Stavanger Museums årbok 1913
32. Stavanger Museums årbok 1910-11
33. Stavanger Museums årbok 1930-32
34. Stavanger Museums årbok 1932-33
35. Stavanger Museums årbok 1934-35
36. Stavanger Museums årbok 1936-37
37. Stavanger Museums årbok 1937-38
39. Stavanger Museums årbok 1938-39
40. Stavanger Museums årbok 1939-40
41. Stavanger Museums årbok 1940-41
42. Stavanger Museums årbok 1942-43
43. Stavanger Museums årbok 1941-42
44. Stavanger Museums årbok 1944
45. Stavanger Museums årbok 1947
46. Stavanger Museums årbok 1948
47. Stavanger Museums årbok 1949
48. Stavanger Museums årbok 1950
49. Stavanger Museums årbok 1951
50. Stavanger Museums årbok 1952
51. Stavanger Museums årbok 1954
52. Stavanger Museums årbok 1955
53. Stavanger Museums årbok 1956
54. Stavanger Museums årbok 1957
55. Stavanger Museums årbok 1958
56. Stavanger Museums årbok 1959
57. Stavanger Museums årbok 1960
58. Stavanger Museums årbok 1961
59. Stavanger Museums årbok 1962
60. Stavanger Museums årbok 1963
61. Stavanger Museums årbok 1964
62. Stavanger Museums årbok 1966
63. Stavanger Museums årbok 1968
64. Stavanger Museums årbok 1969
65. Stavanger Museums årbok 1970
66. Stavanger Museums årbok 1971
67. Stavanger Museums årbok 1972
68. Stavanger Museums årbok 1973
69. Stavanger Museums årbok 1974
70. Stavanger Museums årbok 1975
71. Stavanger Museums årbok 1976
72. Stavanger Museums årbok 1977
73. Stavanger Museums årbok 1979
74. Stavanger Museums årbok 1980
75. Stavanger Museums årbok 1987
76. Stavanger Museums årbok 1988
77. Stavanger Museums årbok 1989
78. Stavanger Museums årbok 1990
79. Stavanger Museums årbok 1998
80. Stavanger Museums årbok 1999
81. Stavanger Museums årbok 2000
82. Stavanger Museums årbok 2001
83. Stavanger Museums årbok 2003
84. Stavanger Museums årbok 2006
85. Stavanger Museums årbok 2007
86. Stavanger Museums årbok 2009
87. Stavanger Museums årbok 2010
88. Stavanger Museums årbok 2011
89. Stavanger Museums årbok 2013
90. Stavanger Museums årbok 2014
91. Stavanger Museums årbok 2015
92. Stavanger Museums årbok 2016

 

Bøker på kontoret

 

Kontoret - hylle 1 - Sjøfart, båter, ekspedisjoner, diverse

1. Vår gamle kystkultur. Bind 1. Svein Molaug.
2. Vår gamle kystkultur. Bind 2. Svein Molaug.
3. Bruddet. Krigen 1807-1814 sett fra Rogaland og Stavanger.
4. Gamle norske båter.  Arne Emil Christensen.
5. Withbread. Rundt the world race.
6. Seilbåter og kappseilas. Oversikt.
7. S/S Norway. Langs norske kysten.
8. Offshore. Ocean racing.
9. Kontiki ekspedisjonen.
10. Christian Radich. Det store Amerika toktet.
11. Langs Norges kyst. 460 bilder og tekst.
12. Stora båtboken. Fritid til sjøs. Svensk.
13. Stolte skip. Fra seil til atomkraft.
14. Tall ship. O`Hoi. I Larvik.
15. The propper yacht. Engelsk tekst.
16. 15 millimeter fra evigheten. Krigs seilerenes dagbok.
17. Red Admiral. Familien som seilte jorden rundt.
18. Practical yacht construction. Engelsk tekst.
19. Båtboka.
20. Norsk sjøfart. Bok 1 og bok 2.
21. Knoper og spleis i farger.
22. Stavanger Sjøfarts Historie. Seilskibene og seilskibsfarten i årene fra 1600 til 1922.
. . .Boken er trykket av Dreyer i 1927 og har tilhørt los Karolius M. Kristiansen i Tananger.
23. Skipskost boka. 1999.
24. Norwegian shipping. 2001.
25. «Shetland bus» friendship soceiety,
26. Ruteskipet «Vindafjord» krigsforlis.
27. Med havet som siktemål. Maritime utdannelse.
28. Ferden med «Tigris».
29. Saltmat og sjømat.
30. Den nye havneboka. 1973.
31. Crusing under sail. Engelsk tekst.
32. Hundre år med redningskøyta.
33. 50 år på havet. Fortellinger.
34. Seilmakeren på Tangen. 1967.
35. «Berserk» gjennom nordvest pasasjen.
36. Norges sjøkartverk 1932 – 1982.
37. Fra seil til damp. Arne Bang Andersen.
38. Norsk vær i 100 år. Gustav Bjørkbæk.
39. Trebåt. Reiseskildring fra en landkrabbe.
40. Nautisk almanakk og sjøfarts kalender 1978.
41. Nautica almanakk 1952.
42. «Copricobnus» over alle hav.
43. Nautiske antikviteter.
44. Femti år under Neptuns septer. Skildringer fra seilskutetiden.
45. Nordover med hurtigruten. 1943.
46. Kartbok Rogaland. 2000.
47. Etter eksplosjonen ble havet flatt. Lars Rimbereid  2006.
48. «Rundø». Jorden rundt på tomannshånd. 1960.
49. Bruk pressen.
50. Årbok  Redning selskapet 1954.
51. Regler for forebyggelse av sammenstøt mellom fartøyer1937.
52. Den norske skipskontrollens regler 1934.
53. Forskrifter for signalisering 1931.
54. Opppgaver i teigonometri for sjøfolk 1946.
55. Håndbok for menige i Sjøforsvaret 1962.
56. Engelsk – Norsk teknisk ordbok.
57. Nordisk skipsrederforening 1939 – 1964.
58. Veiledning tankskip.
59. Norsk ordliste. Nynorsk 1954.
60. Engelsk 111.
61. Styringsplakaten 1915 – 1925.
62.Tall og bokstavregning, sjømannskole 1947 og 1942.
63. Norsk handelskalender 1950 – 1954.
64. Håndbok infanteristen 1915.
65. Norske fyr, tåkesignaler og radiofyr 1945.
66. «Seladon». Forliste ved Sofia øyene 1897.
67. Losvesnet i Norge 250 år.
68. Dekksdagbok «Kavholm»
69. Metriske mål for fiskeredskaper.
70. Stavanger som utfartsby 1930.
71. Senking og forlis. Jærkysten til Skudesnes 1939 – 1945.
72. Full storm. En saga om menn og skip. 1973
73. Kyst og hav landet.
74. Karmøys Terje Vigen. 2011.
75. Dampmaskiner og dampskip 1873.
76. Fremmedordbok 1923.
77. Engelsk for sjømenn og sjømannsskoler 1930.
78. Fra havet og dets eventyrverden  1942.
79. Losen og hans hustru. 1933.
80. Håndbok for menige. 1919.
81. Shetland bus frendship soceiety.
82. Ruteskipet«Vindafjord» krigsforlis.
83. Skipskost boka. 1999.
84. Norwegian Shipping 2001.
85. Full storm. En saga om menn og skip. 1973.

Kontoret - hylle 2 - Salmebøker, bibler og testamenter

1. Det nye testamentet og salmenes bok 1953.
2. Kirkelige salmer 1884.
3. Bibelhistorie for børn og eldre  1839.
4. Det nye testamentet 1867.
5. Håndbog for føre en gudbehagelighet og velsignelse1872.
6. Nordmennenes gudesagn for almuen 1871.
7. Det nye testamentet 1941.
8. Predikener. Gotisk. 1863.
9. Det nye testamentet 1878.
10. Selverhverv 1875.
11. Kirkesang bok og Norske salmer 1917.
12. Stor familiebibel etter familien Sandvik i Tananger. Kjøp på auksjon i 1932.
13. Kirkesangbok og Norske salmer 1917
14. Stor illustrert familiebibel. Cappelens forlag 1953.

Kontoret - hylle 3 - Notebøker, viser, ballader og diverse

1. Våre gamle danser. Nordisk musikkforlag
2. Tysk Notebok.  1864
3. Sonatine notbok
4. Norges Melodier. Pianoforte 1875
5. Lecons de Chant – notebok
6. Figaros Jule Album
7. Pianospelaren
8. Notebok ukjent
9. Ballader, Viser, Stev 1978
10. Karmøy Råseglarlag 1997
11. Jubileum UM- feiren. 1813 – 1963. Tysk
12. Notebok ukjent
13. Danmarks Melodier
14. Danske sanger
15. Danske Melodier. 1. del
16. Danske Melodier 2. del
17. Lærebok melodier folkeskolen 1864
18. Notebok ukjent
19. Folque – viseboka 1978. Hefte
20. Vore gamle danse. Folkeutgave 1920

Kontoret - hylle 4 - Sangbøker, visebøker.

1. Sangbok for forsvaret – 1957
2. Syng ut. Stavanger Turistforening 1942
3. SFU sangboka. Studenter samskipnaden 1951
4. Visebok. Svenske sanger 1853
5. Norsk allsang. 1947
6. Pop Hits på 1940tallet
7. Misjons sangboka. Den Norske Misjonsforening 1925
8. Norske Folkeviser 1957
9. 25 lokale sanger +++ er kopier
10. Tenk hvor i gamle dager. Kystkultutsamlingen
11. Sangboka, A.S. Lund forlag 1939
12. Kom skal vi synge. Cappelens forlag 1945
13. Melodier fra alle land. Dansk
14. Engelsk sangbok 1940
15. Skolens sangbok. 1971
16. Leik Sangboka. Hardanger Ungdomslag 1942
17. Norsk Sangbok 1964
18. Skolens Sangbok 1970
19. Kirkesangbok 1951
20. Skolelekene våre. 1948
21. Sangboka 1955
22. Norske Melodier 1900
23. Viser og Vers for de små. 1943
24. Ungdommens sanghefte
25. Visebok. Svenska sangor. 1853. Tilhørt Mons Monsen
26. Livet i Habn. Harald Olsen. 1996
27. Sangleker i storskolen. 1924
28. Gammel tekstbok om sanger. Gotisk
29. Come and sing. 1940
30. Sangleker for småskolen. 1922

 

Kontoret - hylle 5 - Landbruk, planter, gartneri + diverse

1. Handelsmend 1921
2. Landbrukets bevskole
3. Steudengewache und Farne. Tysk
4. Stueplanter 1911
5. Jordbruk 1916. Fiskarboksamlingen
6. Sola Meieri 1939
7. Oversiktsbok fjærfe 1934
8. Husdyrlære 1919
9. Lærebok i farging med planter. 1941
10. Håndbok i fjærfestell.  1896
11. Bondeyrket. 1942
12. Jordbrukslære. 1945
13. Maten vi må ha. 1937
14. Våre kornsorter. 1940
15. Haalands meieri 1930
16. Or Norges bondesoga. 1944. Fiskarboksamlingen
17. Vedtekter for norsk  anlegsgartnerlag. 1959
18. Staudegartneriet. 1910
19. Fjærfeavl
20. Hollands havebruk og gartneri. 1950
21. Landmåling 1951
22. Grønnsakdyrking. 1942
23. Planteskoledrift. 1945
24. Jordkultur og gjødsellære. 1957

Fiskarboksamlingane
Bilde av fiskarboksamlingen

25. Jordkultur og gjødsellære. 1948
26. Jordkultur og gjødsellære. 1943
27. Landbrukrett. 1936
28. Grønnsaksdyrking i  regulert klima. 1997
29. Hagebruk og gartneri
30. Floraen i farger. 1951
31. Tre og busker. 1951
32. Norsk skoleflora. 1957
33. Svenska vaxter. 1950
34. Prydbusker og trær i haven
35. Havens vakreste blomster. 1953
36. Staudegartneriet. 1910
37. Altmuligmannen. 1942
38. Frøavl.  1943
39. Husbygging på gårdsbruk. 1944
40. Våre fjærfe. 1925
41. Kulturplanter. 1911
42. Jordens rikdommer. 1949
43. Dyrenes ven. 1902
44. Landbruksmekanisering. 1942
45. Potetsorter i Norge
46. Planteskoledrift. 1953
47. Fruits and fruit- trea in America. 1895. Stor engelsk bok
48. Maskinlære
49. Roser. 1948
50. Blomsterhagen. 1950
51. Norsk hagetidene. 1908
52. Landbruk og husbygging i Romsdalen. 1997
53. Rapphøns og fasaner. 1952
54. Gamle håndverk i Hardanger. 1982
55. Norsk sopp bok. 1942
56. Alikkavatn og Tonglatare. 1983
57. Landbrukets mekanisering. 1947.

 

 

Kontoret - hylle 6 - Eldre salmebøker fra 1600, 1700 og 1800 tallet

1. Ukjent salmebok fra 1600 tallet.
2. Predikener. Hans Strøm 1792.
3. Utvalgte salmer 1823. Hans Nilsen Hauge.
4. Salmebok 1836.
5. Salmebok. Kingo 1845.
6. Åndelige sanger 1832.
7. Kirkesangbok. Landstad 1870.
8. Kirkesangbok. Biskop Skaar 1896.
9. Kirkesalmebok. Kingo 1856.
10. Kirkesalmebok. Landstad 1871.
11. Kirkesalmebok. Landstad 1873.
12. Salmebok. Kingo 1859.

 

Kontoret - hylle 7 - Fiske og fangst

1. Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie. 2000.
2. De Norske fiskeriers historie. Bind 2. 1815 – 1880.
3. Fiskar soge for Hordaland. 1920 – 1990.
4. Vestlandsfiske 1996.
5. Ut mot havet. Kystkvinnenes liv og virke 1920 – 1940.
5. Harvest from a common sea 1870 – 1940.
6. Fartøy, folk og fisk. Rennesøy 1908 – 2008.
7. Rogaland Fiskarsoga. Indrehus. Rogaland fiskesalgslag. 1939.
8. Kasteslukfiske. 1938.
9. Modern salmon and sea trout fishing.
10. Salar. The salmon. 1949.
11. Østers. 1934.
12. Klekking og utsetting av ferskvannsfisk.
13. Fisk og fiskestell.
14. Hval i sikte. 1951.
15. Trekfugle. Fortelling om hvalfangere. 1949.
16. Register over merkepliktige Norske fiskefartøyer 1958.
17. Fisken i samfunnsøkonomien. 1952.
18. Norsk fiskeralmanakk 1956.
19. Selskapet for de Norske fiskeriers fremme 1879 – 1929.
20. Norsk fiskeralmanakk  1949.
21. Skårungen 1942.
22. Slukfiske. 1995.
23. Lofotfiske. Smådrift eller storbruk i nye former. 1946.
24. The angle and the trout. 1945.
25. Modern salmon fishing. 1947
26. Fisken vaker

 

Kontoret - hylle 8 - Oppslag, historie og diverse bøker

1. Minnefest den norske hærs gjenreising 1628.
2. Norsk Bygnings forbund 1923 – 1948.
3. Kvinneligt håndarbeid 1898.
4. Dyrenes ven 1902.
5. Hjemmet og vi. 1955.
6. Norske steds fortegnelser 1901.
7. Rogaland rister runer 1942.
8. En industribedrift i omstilling. 1999.
9. Slegten fra  1814. Norsk Embetsmands kultur. 1911.
10. Stavanger og Rogaland jæger og fiske.  1903 – 1933.
11. Jærsk lynne og humor. Theodor Dahl.
12. Skumringens fortellinger. 1926.
13. Ola-Ola. Torbjørn Egner. 1942.
14. Såga om det store kvinneåret. Leirfallet. 1975.
15. Såga om Trygves fall. 1972.
16. Liv og lagnad. Karton Haaland. 1989.
17. Historier og minner. Karton Haaland. 2 bøker. 1990.
18. Ei løyå tid. 1988.
19. Norge i 1814. Yngvar Nilsen. 1905.
20. Håndbok i veving. 1934.
21. Sørlandsbanen 1932.
22. Karmøy landfast. 1955.
23. Sagn fra Rogaland. 1978.
24. Oltidslevninger i Stavanger ant. 1902.
25. Det Stavangerske Klubbselskaps historie. 1784 – 1823.
26. Mel til alle måltider. 1923.
27. På kulturens veier. 1949.
28. Rosekildekvartalet. Hefte 1985.
29. Randaberg sogns historie. Peder Rolfsen 1928.
30. Mantal i Hetland herad, kommunevalget 1951.
31. Grunnloven. Lite hefte 1878.
32. Hjemmet. Gotisk. 1908.
33. Strandhogg i Rogaland 1943.
34. Westeren Norway. Engelsk hefte. 1907.
35. Praktisk veiledning i sunnhet og sygdom. 1925.
36. Jordbeskrivelse for almueskolen. 1888.
37. Byen og skatteyterene. 1963.
38. Min vandkur. 1891.
39. Stavanger telefonen 1931.
40. Hærmuseet årbok 1947 – 48.
41. Moderne hekling 1976.
42. Danske skrifter 1891.
43. Hermetikkindustriens laboratorium. 1931 – 2006.
44. Min hjemmekur etter naturmetoden.
45. Haand ordbok. Tilhørt Ragna Monsen Nilsen. 1883.
46. Gauken kaller. Stavanger turistforenings årbok  1998.
47. Solabilder av Per Jonsen. 2008.
48. Årbok for Jæren. Rogaland historie og åttesoglag 1952.
49. Haand ordbog. Tilhørt Ragna Monsen Nilsen. 1878.
50. Sagn fra Hillevåg. 2009.
51. Prestegardsminner fra Hå i 1890 årene. 1986.
52. Stavanger vekst og glede. Stavanger kommune.
53. Illustrert familieblad. Innbundet ukeblad med alle utgaver for  1929. Stor bok.
54. Blink på vor tid. Skolebestyrer Erik Arnesen 1916.
55. Tust og tresking. Jon Bergsaker 1978.
56. Stedsnavn, utrykk, historier og dialektord fra Lund.
57. Jærhuset. Marta Hoffmann 1977.
58. Steilneset. Trolldomsprosessene i Finnmark.
59. Snorres Konge Sagaer. Gyldendal 1942.
60. Langs farlig stronn. Redningsarbeid Jær – kysten.
61. Budstikken. Innbundet for året 1859.
62. Kulturhistorisk vandring gjennom gamle Tananger.
63. Speiderpikeboken. 1947.
64. Lek – boka. Norsk speiderguttforbund. 1948.
65. Sola i vikingtiden.
66. Krig og fred. Willy Brandt 1945.
67. Skolemuseumslaget årbok  1987.
68. Resurser til låns.
69. Den Norske artiske torsken og verden.
70. Litt om poletikk for 1000 år siden.
71. Sola, høy himmel og et hav av muligheter.
72. Blik paa vor tid. 1916.
73. Fra tømmer til tønne. Tysvær kulturstyre.
74. Tananger og Stavanger i krig og fred. Kjeld Tønnesen.
75. Strandgravfeltene på Jæren.
76. Fra ide til prosjekt.
77. Familien Jonassen i Stavanger. 1991.
78. EFSA årbok 1992. Fiskefestivalen.
79. Telefonen. Telefon apparater i Norge 1880 – 2000.
80. Det spørs 1971 – 72.
81. Utsira. Navn på stader. 1990.
82. Ut fra den kvalme bylufta. Tudal Høyfjelshotel. 1995.
83. Soga om Erik fra Rennesøy.
84. Vandringen går videre. 1993.
85. VASA skipet.
86. Fjord-båtane i Rogaland. 1955 – 2005.
87. Va det betre før nå alt va møje verre. 40 årene.
88. Storevarden Skole 1982 – 2007.
89. Lavende vern. 1997. Den Norske Turistforening.
90. Fraktefarten i Moster. Moster Sogelag 1998.
91. Fleire fjåge folk. Lott og løye fra Jæren. S. I. Årrestad.

Kontoret - hylle 9 - Den Norske los - 12 bøker

Beskriver farvannet, havner og forhold på den Norske kyst fra Svenskegrensen i syd til Grense Jacobs elv i nord.

Kontoret - hylle 10 - Historie, kunst, reiseskildringer, diverse.

1. Værbitt saga land. 1939
2. Korsets vei. Fortellingen om Smiths Venner. 1995
3. Ætt og heim. 2005
4. Hjelmeland. Bilder fra farne år. 1987
5. Færøyene. Skildring land, folk, næringsliv. 1944
6. Solabuen i Amerika. Atle Skarstein. 2004
7. Eldreboka. Per Inge Torkelsen. 2000
8. Verdenshistorie 1500 – 1870. 1973
9. Til Jeniseis kilder. Den norske Sibir ekspedisjonens reiser 1944
10. Kongevalger 1905
11. Picasso. Engelsk utgave
12. Et ord om rett tid. En rekke foredrag. 1920
13. Rogaland-krønike 1893 – 1993. 1993
14. Eivind Astrup. Polarforskeren. 2011
15. Det var i de gode gamle dager. 1985
16. Stavanger. Bilder fra en svunnen tid. 1996/7
17. Kartbok 1998. Sola, Sandnes, Stavanger, Randaberg
18. Å gripe barndommens fugler. 1993
19. Jordens rikdommer. 1944
20. Tilbake til heimbygda. 1944
21. Stanleys liv og reiser. 1942
22. Snorre
23. Takt og tone. 1919
24. Ben Hur. 1917
25. Hertugen av Wessex. 1907
26. Farmor forteller. 1949
27. Norge i 1814. 1909
28. Peders seier. 1928
29. Opplevet og tenkt. 1911
30. Broder Peder. 1910
31. Gunnvor Kjeld. 1906
32. Fyrgangen. 1923
33. Grydende dag. 1902
34. I Kiellands fotspor på Madla 1849 – 1899
35. Kristins Lavransdatter
36. Jæderen del 1. 1978
37. Jæderen del 2. 1978
38. Stavanger, byen og menneskene. 1974
39. Sandnes historie og ættesogelag. 2002
40. Nikolai Astrup. 1986
41. Rogaland. Historien landskapet, menneskene, kulturen. 2003
42. Kinsavik Sparebank. 1846 – 1946
43. Edvard Munch og hans samtid. 1933
44. Pettersen på utenlandsreise. 1922
45. Hardanger Ungdomslag 1913 – 1963
46. Olav den hellige saga. 1930
47. Norsk billedkunst. 1904
48. Runekorset. 1927
49. Oltidens kunst og nutidens funn. 1907
50. Alexander Kielland. Brev til hans datter
51. Fremmedordbok . 1948
52. Sverre saga. 1929
53. Aiscaylos. 1907
54. Sir Edvard Landseer. Ra. 1907
55. Norigs soga. 1980
56. Alexander Kielland. I slekt med hele byen. 2002
57. Meg te palle. 1994 Stavanger
58. Dei sterktruande. 1990
59. De som drog ut. Drømmen om Amerika
60. Fyrfolk. 2006
61. Årbok for Jæren og Dalane. 1953
62. Heimen. Lokalhistorisk tidskrift 2-97
63. Edvard Munch
64. Finnemantallet 1686. 1990
65. Ætte og heim. 2008
66. Ætte og heim. 2006
67. Jæren i syn og minne. Theodor Dahl
68. Humor fra hav og hei. Theodor Dahl. 1944
69. Humor. 1928
70. Moro stubbar. Hans Seland. 1942
71. Ka sei`ikje fru Grødaland. 1944
72. Sagaen om SAGA petroleum
73. North sea saga
74. Plattformen som ikke kunne velte
75. Motorbåten
76. Saga Siglar. Forlis. Vikingenes seillaser
77. Vakkert verktøy
78. Lars Hertervig. Stillhet og lys. 1830 – 1902
79. Geiterams. Jon Moe
80. Det er løye med det. Per Inge Torkelsen. 1986
81. Der er någe med alt. Per Inge Torkelsen. 1988
82. Vikingenes visdomsord. Håvamål


Kontoret - hylle 11 - Litt av hvert - Romaner, reiseskildringer, mat, kur, religiøst ++

1. Kongesager. Sverre Sturlason. Gotisk
2. Greven av Monte Chisto. 1913
3. Den rike manden og Lazarus. 1925
4. Min vandkur. 1914
5. Verdens vidundere 1911
6. Fangen på Zanda 1911
7. Eventyr og fortellinger 1913
8. Flyvefisken del  5. 1914
9. Flyvefisken del 6. 1914
10. Verdens befrielse
11. Det hvite hengslet. 1941
12. Jens Furuplassen erobrer verden
13. Verdenshistorie. 1919
14. The Kon-Tiki expedition. 1950
15. Wolfings  kæmpe- menageri. 1914
16. Sydhavet, Jack London. 1945
17. Rutland. Jonas Lie. 1880
18. Tomannsbu. En hytteprotokoll. 1938
19. Ridderen av øksen. 1945
20. Kristina
21. Fridhjofs  saga. 1885
22.  Matadora. 1914
23. Det ordner vi. 1948
24. Med blyant på Grini. 1945
25. Farfargården. 1941
26. Tåkeøyas hemmelighet
27. Uskyldig dømt. 1891
28. Landet langt derute
29. Den siste utpost. 1959
30. Verdens herre. 1901
31. En syndetavle. 1887
32. De dødes oppstandelse. 1874
33. Mannen med stenhjerte. Gotisk
34. Sjelen. Om den mennesklige sjels verdighet, 1869
35. Minder fra hjembygden. 1885
36. Den gamle prest. 1910
37. Alpefeen. 1888
38. Livets sande jeg. 1888
39. Hand ordbok. Tilhørt Gabriel Monsen. 1861
40. Verdenshistorie. 1862
41. Husholdningen. Matooskrifte, 1876
42. Seterjente. 1895
43. Fader vår. 1867
44. Den forlorne søn. 1892
45. Urkonens sønner. 1895
46. En kristen. 1899
47. Tunge tider. 1919
48. Dagligliv under krigen. 2014

Kontoret - hylle 12 - Båtmotorer og lærebøker

1. Wickmann Motorfabrikk. Historien. 2018.
2. Båtmotorer 1954.
3. Fartøys maskiner, bind 1. 1934.
4. Fartøys maskiner, bind 2. 1934.
5. Lov om motorvogner 1933.
6. Lærebok om skipsmotorer 1938.
7. Lærebok om skipsmotorer 1944.
8. Sleipner. Historien. 1998.
9. Rapp motoren 75 år. 1982.
10. Svenska båtmotorer. 1991.
11. Skudemotoren.
12. Volund 1972.
13. Gammelmotoren. Valdemar Steiro. 1991.
14. Gammelmotoren bind 2. Valdemar Steiro. 2002.

Kontoret - hylle 13 - Skolebøker

1. Lesebok for folkeskolen. Tilhørt John Monrad Olsen. 1930
2. Nordahl Rolfsen lesebok for folkeskolen. 1912
3. Nordahl Rolfsen lesebok, folkeskolen. Fjerde bandet 1953
4. Nordahl Rolfsen lesebok, folkeskolen. Fyrste bandet 1954
5. Min medhjelp lesebok. Gotisk
6. Lesebok etter Lilly Olsen
7. Religiøse lesestykker 1955
8. Lesebok for ungdomsskolen 1920
9. Norsk Lesebok, Ivar Alnes 1925
10. Norsk lesebok, Ivar Alnes 1912
11. Norsk lesebok, Ivar Alnes 1919
12. Geografi, gotisk skrift.
13. Norges historie for realskolen 1942
14. Geografien, lærebok tilhørt Gabriel Monsen 1878
15. Projektering tegning 1920
16. Tyske stiløvelser, middelskolen 1884
17. Gresk grammatikk, gotisk 1875
18. Natur kunnskap, folkeskolen 1940
19. Geografi, ungdomskolen 1920
20. Lesebok for handelskolen 1926
21. Lærebok i verdenshistorie, gymnasie 1916
22. Læerbok i verdenshistorie, gymnasie 1916
23. Fader vår. Ivar Velle, 1955
24. Landkunne for folkeskolen 1956
25. Norsk korspendaseskole 1931-32
26. Lærebok i engelsk, Cappelen 1936
27. Katekismus. Jakob Dybdal forlag 1876
28. Regnskapsførsel 1933
29. Kirkehistorie 1920
30. Breve til en ung kristen 1886
31. Lille Luthers katekisme forklaring1919
32. Rettskrivingsregler 1938
33. Norsk grammatikk 1920
34. Niccouaiseus regneskole 1905-1908-1913
35. Regneskole 1804
36. Praktisk regnebok 1925
37. Brev og formularbok 1890
38. Katekismus 1940
39. Regnebok for ungdomskolen 1925
40. Verdenshistorie 1863
41. Norges nyere historie 1920
42. Kristenlære for barn. 1950
43. Vår litteratur historie 1934
44. Norsk ordliste 1910
45. Kroppen vår 1942
46. Luthers lille katekisme1920
47. Rettskriving, regler og ordliste 1938
48. Tysk grammatikk 1934
49. Norsk grammatikk 1933
50. Luthers lille katekisme 1911
51. Handelsregning 1931
52. Zoologi for middelskolen 1915
53. Regionhistorie for gymnasiet 1942
54. Kristendomskunnskap høyere skole 1941
55. Kristendomskunnskap høyere skole 1941
56. Kortfattet geometri 1900
57. Norsk i storskolen 1917
58. Regnebok for framhaldsskolen 1957
59. Regnebok for folkeskolen 1934
60. Bokføring 1961
61. Skriftlig norsk, folkeskolen 1940
62. Sterometri 1916
63. Oppgaver i analytisk planlegging 1921
64. Fysikkoppgaver for gymnasiet 1920
65. Oppgaver i matematikk, gymnasiet 1923
66. Ordliste for barneskolen 1982
67. Gjennom skolevinduet. Torleiv Vaksvik 1994
68. Fasiter. Regnebok for folkeskolen 1947
69. Litteraturhistorie 1885
70. Kjemi husholdningsskolen 1920
71. Hansen og Strøm Naturlære 1933
72. Norsk lesebok for middelskolen 1921
73. Geografi fra ca 1900
74. Tyske stiløvinger for realskolen 1946
75. Grammatikk og eksempelsamling 1908
76. Geografi for den høge skolen 1946
77. Horns geografi for folkeskolen 1913
78. Latinsk sproglære, tilhørt Gabriell Monsen 1877
79. Latinsk sproglære, tilhørt Gabrielle Monsen 1884
80. Yrkesøkonomi 1960
81. Norsk handelskorrespondanse 1967
82. Samfunnslære 1946
83. Barn og blomster 1943
84. Norsk korrespondanse 1942-3
85. Praktisk regnebok 1939
86. Fornorskingsordliste  1952
87. Rettskrivingsregler 1959
88. Norsk grammatikk 1920
89. Lærebok for barnepleiersker 1912
90. Norsk ordbok tilhørt Gabriel Monsen 1878
91. Seks eventyr  1943
92. Atlas for hjem og skole 1953
93. Skoleatlas 1945
94. Fra griffel til datamaskin. Haga skole 1862 – 1992
95. Lesebok for folkeskolen. N. Rolfsen. 1930
96. Min første lesebok. 1960
97. Nordal Rolfsen lesebok. 1950
98. Vi er en nasjon. Norges og verdenshistorie. 1949
99. Norges historie. 1921

Kontoret - hylle 14 - båter, diverse bøker, blader og almanakker

1. L/S  «Tananger» til Shetland 2017.
2. Fiskebåtregatta 1865 – 1898.
3. Flatholmen fyr 150 år.
4. «Wyveren»
5. «Anna Af Sand»
6. Rogalandsbåten.
7. Norges kongehus. Bilder fra 1950 årene.
8. Træbåten 63. Svensk forening for allmoge båtar. 1989.
9. Småbåtar i Rogaland. 2020.
10. Karmøys Terje Vigen. 2012.
11. Skolekringkastinga 1961.
12. Skolekringkastinga 1963.
13. Skolekringkastinga 1964.
14. Fra 1939.
15. Vil du bli til noko. 1961.
16. Runekorset på Tanangerhaugen. Lite hefte.
17. Ekofisk 25 år. Reportasje om Kystkultursamlingen.
18. Adressebok for Norske museum 97/98.
19. Norsk kulturarv. En praktisk reisehåndbok. 1999.
20. Lommekalender 1956. Halvorsen & larsen praktiske.
21. Almanakk for gartnere og hagebrukere. 1939.
22. Almanakk for året etter Kristi fødsel. 1905.
23. Almanakk for året etter Kristi fødsel. 1910.
24. A/S Vestlandske pretoleumscompagnis almanakk. 1923.
25. Fiskarkalender  1961.
26. Norsk Scania Vabis almanakk. 1965.

 

Kontoret - hylle 15 på kontoret - Den Norske Sjøfarts Historie

1. Bind 1. 1923. Fra de ældste tider til vore dager
2. Bind 3. 1 ste halvbind 1927
3. Bind 3. 2 det halvbind 1929
4. Bind 2. 1 ste halvbind 1935
5. Bind 3. 2 den del 1950
6. Bind 2. 3 del 1951
7. Bind 1. 1923
8. Bind 3. 1929