. .

Nyheter

09-02-2024:

Kystkultursamlingen har forlenget avtalen om bruk av Melingsjøhuset. Avtalen sikrer Kystkultursamlingen museumsdrift på Melingsiden frem til 2057. Den gir langsiktig stabilitet, som er avgjørende for å sikre støtte fra offentlige enheter og planlegge fremtidige prosjekter. Avtalen definerer ansvar for nødvendig vedlikehold, sikringsanlegg, brannforebygging og forsikring av eiendommen.

Kystkultursamlingen søker nå om støtte til å gjenreise et naust og oppføre et nytt naust for å bedre oppbevaringsforholdene og synliggjøre kystkulturen. Politikerne har enstemmig vedtatt å gi stiftelsen 500.000 kroner i tilskudd, med ytterligere midler som skal søkes fra lokale bedrifter, stiftelser og offentlige instanser.

Du kan lese mer om saken enten direkte på Solabladet (krever innlogging) eller PDF-filen her.