. .

Ord og uttrykk

Mange «spesielle» ord og uttrykk er knyttet til det maritime miljø. For oss som lever i dag og som ikke har vokst opp med disse utrykkene kan det være vanskelig å forstå. Vi har derfor laget en ordliste hvor vi forklarer betydningen av en del maritime ord. Listen vil aldri kunne bli komplett og finner du ikke ordet her kan du forsøke ordbokaUniversitet i Oslo. Wikipedia har også mange gode artikler. I tabellen nedenfor peker linkene i tabellens venstre side til Wikipedia.

Fot

Selv om vi for lenge siden har sluttet å bruke tomme og fot som lengdeenhet i andre sammenhenger, benyttes det fremdeles i stor grad innen det maritime miljøet. Som en kan se ut fra artikkel på Wikipedia, er ikke fot et entydig mål, da definisjonen har forandret seg mange ganger (også i Norge) og det finnes forskjellige definisjoner i de forsjellige land. I Norge regner vi nå en fot som 30,48 cm. Nedenforstående tabell gjør det enkelt å konvertere mellom fot og meter.

 

Fot 1 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
cm 30,5 305 366 427 488 549 610 671 732 793 854 915 976 1037 1098 1159 1220 1281 1342

 

 

Ord Forklaring
Akter Betegner den bakre delen på et skip.
Anker I maritim betydning: Redskap som slippes ned til sjøbunnen for å holde fast et fartøy.
Babord Venstre side på båten når du ser framover. Høyre side kalles styrbord.
Ballast Last som brukes for å forskyve tyngdepunktet nedover. Dette gjør at båten kommer lenger ned i vannet og dermed blir mer stabil.
Banjeren Det laveste dekket på skipet. Ofte brukt som oppholdsrom for mannskapet.
Bestikken Styrehuset
Bidevind Seile med vinden inn på skrå forfra.
Brigg Tomastet, mellomstort seilskip med rær på begge master.
Bysse Kjøkken ombord på båt.
Båke Faststående sjømerke av tre eller jern med stort toppmerke som viser leia.
Båtsmann Arbeidsleder på dekk.
Draft Sjøkart.
Dregg Lite anker brukt i mindre båter, gjerne sammenleggbart.
Drivanker Sjøanker som flyter i sjøen og skal hindre at fartøyet legger seg på tvers av bølgene ved motorstopp eller havari.
Dørk Gulv i båt.
Fender Vanligvis et oppblåst objekt som brukes på utsiden av en båt for å beskytte den.
Fjære Vannstanden varierer som følge av gravitasjonskrefter fra månen og solen (tidevann). Når vannstanden er på sitt laveste, har vi fjære – også kalt lavvann og ebbe. Når vannstanden er på sitt høyeste, har vi flo.
Flo Se fjære.
Fokk(e)

1. På seilskute: Nederste råseil på frammasta.
2. På vanlig seilbåt: Trekantet seil mellom masta og baugen.

Forlis Havarert skip.
Forskip Del av skipet som ligger foran midten.
Fot Se forklaring øverst på denne siden.
Fullrigger Seilskip med minst tre fullriggede master.
Kaptein Øverstbefalende på handelsskip eller lignende.
Kravel Langsgående bjelke mellom to dekksbjelker.
Knop Enhet for fart - nautiske mil (1853m) pr time.
Kryssholt T-formet feste for tau.
Le Bak et objekt som skjermer for vinden. (Være i le av land.) Motsatt av lo.
Lense Tømme (vanligvis for vann).
Lo Den siden som vinden kommer fra. Motsatt av le.
Logg Dagbok hvor det føres opplysninger om navigasjon, været og begivenheter ombord.
Loffe Svinge opp mot vinden.
Logg 1. Farts- og distansemåler på skip.
2. Bok hvor en skriver ned hendelser.
Los Person som rettleder skip i havneområde eller ukjente farvann.
Losgutt Person som styrer selve losbåten.
Låre Fire, senke.
Mast Stang som bærer seil, lossebom, signallys eller lignende.
Mayday Internasjonalt nødsignal for fly og skip.
Mesanmast Mesanmast betegner aktre (bakerste) mast på seilskip.
Misvisning Vinkel mellom den sanne nordretningen og den retningen magnetnålen peker.
Mortaglip Stor håv som senkes ned i sjøen. Så kaster man agn i vannet over håven og drar den Mortaglip - Illustrasjonhurtig opp når morten forsyner seg av agnet.

Nautisk mil Måleenhet som benyttes til sjøs, i luften og innen metrologi - tilsvarer 1852 m.
Puller Trossefeste på skip elller kai.
Ripa Skrogets øverste ytterkant.
Rorkult Rorpinne - pinnen en beveger roret med.
Rå / Rær Rund bom som sitter på tvers av mast på seilskip og bærer seilene.
Skrog Hoveddelen på en båt – dekket legges oppå skroget.
Skonnert Seilskip med to master.
Skott Skillevegg i fartøy.
Skøyte Sterkbygd, sjødyktig dekksbåt (oftest mellom 10 og 15 m lang).
Spleise Betyr egentlig spalte (fra Nederlandsk) / dele. Spleise tau = skjøte tau ved å flette dem sammen.
Styrbord Høyre side på båten når du ser framover. Vikingene hadde styreåra på denne siden. I dag er det vanlig på mindre båter at rattet er på styrbord side. Venstre side kalles babord.
Styrmann Dekksoffiser på handels- elller passasjerskip
Svai Være fortøyd bare i f.eks. et anker slik at båten kan svinge fritt.
Talje Heiseredskap som består av to eller flere blokker som det løper et tau igjennom.
Tidevann Regelmessig veksling i vannstanden i havet forårsaket av gravitasjonskreftene fra månen og sola. Se flo og fjære.