. .

FM 4-5 hk

Fabrikant: Fredrikstad Motorfabrikk
Byggested: Fredrikstad
Byggeår: 1959
Virkemåte: 4-takt bensinmotor
Historie: Motoren ble gitt til Kystkultursamlingen i Tananger av Godtfred Svensen på Stokka. Den hadde stått i farens snekke og vært brukt i Kobbervik. I 2003 overtok Godtfred snekka og fraktet den til Stavanger. Restaureringen ble oppgitt og snekka hugget i 2006.

Sommeren 2006 hentet KT motoren, den står ennå på snekkas spanter og motorfundament.

Motoren var helt fastrustet både i veiv og stempel/sylinder, det var tydelig at der hadde vært vann i den. En 5 tonn kjettingtalje ble benyttet med fullt spenn over to døgn og flere oppvarminger før stempel kom løs. Det ble også benyttet mye tid på å demontere deler inni veivhus.

Etter demontering synes motoren å være i rimelig bra stand og følgende ble utført:
  • Vasking av veivhus og koplingshus
  • Full nedsliping, vasking og maling av alle deler
  • Magnet (Bosh FJ1B105) ble sendt til Helms Elektroverksted i Mandal for overhaling. Dette var den eneste kostnaden (Kr. 2 500,-) vi hadde med restaureringen
  • Alle pakninger ble laget nye
  • Ny splint til drivaksling for vannpumpe ble laget
  • To nye stempelringer ble dreid i Kystkultursamlingens verksted
  • Forgasser var i dårlig forfatning og en tilsvarende Zenith forgasser ble tatt fra en annen FM motor
Etter mange timers arbeid ble motoren ferdig og forsøkt startet i januar 2007. Etter flere forsøk og justering av tenning startet den og gikk fint siste uke i januar 2007.

FM 4-5hk - 1959