. .

Tananger - hvor er det?

Tananger ligger i Sola kommune, Rogaland. Tidligere var det svært få som bodde i Tananger og plassen fungerte hovedsaklig som båtplasser for gårdene på Myklebust og Meling. Etter hvert  (17 - 1800 tallet) økte aktiviteten rundt havna og bebyggelsen i selve Tananger økte. Nå brukes navnet Tananger om et mye større område enn opprinnelig - tilsvarende det som vises på kartet. Det er stort sett dette området som dekkes av poststedet (4056) Tananger.

Tananger - Lokalisering