. .

AS Tananger bilselskap

Her er en del avisuklipp hvor Tananger bilselskap omtales.

1925.04.07. Stavanger Aftenblad

1925.07.04 - Aftenbladet - Tananger bilselskap - Rutebiltrafikk mellom Stavanger og Tananger åpnet

Rutebiltrafikken mellom Stavanger og Tananger er åpnet

Hafrsfjordbrua betegner en ny epoke i Fjørenesets utvikling

Fra rutebilens første tur til Tananger skriver en av Aftenbladets medarbeidere:

Bru- og veiforbindelsen over Hafrsfjord er som bekjent nå et fullbyrdet faktum. Et stort og lengre følt savn er dermed avhjulpet, og det nystartede Tananger bilselskap har påtatt seg å formidle trafikken mellom Stavanger og Tananger og strøkene deromkring. I går var pressen innbudt til en Tananger-tur med selskapets nye, vakre rutebil, og i det deilige været ble turen en liten opplevelse.

Tananger bilselskap ble startet av Tananger- og Stavangerfolk i fellesskap. Ute i Tananger er det bygget en stor og praktisk innredet garasje, som kan avgi plass for flere biler. Og sannsynligvis er det, at det ikke vil vare lenge før selskapet får bruk for flere biler.

Den bilen selskapet nå har anskaffet er en 25 hesters Chevrolet-bil. Den er levert av Motorkompaniet, mens karosseribygger K. Eltervaag har besørget innredningen, et arbeid han har skilt seg fra på en meget tilfredsstillende måte. Sitteplassene er behagelige og praktisk anbrakt og de store glassrutene gir fri utsikt. Såvel holdeplass som avgangstider vil, såsnart det lar seg gjøre, bli avertert. Det skal være meningen å holde lave billettpriser. Det vil heretter bli lett å komme til Tananger, en biltur dit vil kunne gjøres på ca 1/2 time.

Da Tananger bilselskaps rutebil i går kom der ut, var alle flagg heist såvel på gårdene i bygden som i selve "Habn". Mange tilskuere var møtt fram og tydeligvis oppfattet alle det som en begivenhet av rang at man endelig hadde fast tidsmessig forbindelse med byen. I den lille festlighet deltok også medlemmer av bilselskapets styre.

Sluttelig er bare å bemerke: Skal det nye kommunikasjonsmiddel bli helt tilfredsstillende, må veien fra Jåsund og videre vestover settes i slik stand, at den kan befares av såvel person- som lastebilder. Slik som denne veistrekningen nå er, later den adskillig tilbake å ønske. De nødvendige midler hertil er allerede bevilget og forhåpentligvis varer det ikke lenge, før veien er opparbeidet til Håland meieri, slik planen er.

 

 

1925.09.05 - Aftenbladet - Tananger Bilselskap er innberettet for registrering i firmaregisteret

1925.09.05 - Aftenbladet - Firmaregisteret - Tananger busselskap er anmeldt


Firmaregisteret

A.s. Tananger Bilselskap er meldt til registrering. Forretningskontoret er i Tananger, Hålands herred, og aksjekapitalen er på 16,000 kroner, fullt inndbetalt og fordelt på 151 hele aksjer á 100 kroner og 18 halve aksjer á 50 kroner. Aksjene er lydende på navn og er fullt innbetalt. Styret består av kaptein Gabriel Christian Monsen, formann, landhandler Ole Andreas Olsen, nestformann, landhandler Daniel Danielsen, poståpner Ingebrigt Gudmundsen Sandvig og gårdbruker og poståpner Nikolai Bertelsen Rott.

 

a