. .

Tananger tollstasjon

2023-02: Hans Ivar Sømme har skrevet om Tananger tollstasjon. Artikkelen ble publisert i Sola historielags årbok 2022. Artikkelen er i tillegg, etter avtale med forfatteren, publisert her.

 

Tollstasjonen - flyfotoTollstasjonen - flyfoto
Tollstasjonen ligger på venstre side på vei ut til Melingsjøhuset

Tananger havn var tidlig sentrum for mye handel og etter hvert ble det behov for en tollstasjon her. Til å begynne med bodde tollbetjenten i Stavanger og også på Myklebust. Men avstanden til havnen var et problem - det var ikke enkelt å følge med på hva som skjedde her når en ikke var til stede.

I dokumenter fra ca 1830 er det beskrevet at det var 27 loser i Bergen overlosdistrikt. Dette strakk seg sørover til Haaland prestegjeld. M.a.o lå Tananger helt i søre del av dette området. Ut fra antall loser, ser en at det har vært mye trafikk langs skipsleia. I Tananger ble det lastet fisk og hummer og ellers også losset varer som Kongen skulle ha avgifter av. I og med at tollboden lå i Stavanger var det nok ikke alle som rapporterte slik de skulle.

Den første kjente toller nevnt i forbindelse med Tananger er Jens Saxe Lindahl født 01.02.1723. Fra 01.01.1765 ble Lindahl utnevnt til "Visitør og Udhavnsbetjent" i Tananger. Han bodde på Myklebust men selv Myklebust var forholdsvis langt borte fra det travle og dynamiske livet i "Habn". Det ble derfor etter hver behov for å få et  hus i Tananger hvor tolleren kunne bo. Da Andreas Køste i slutten på 1776 ble ansatt ble det gjort forsøk på å finne en bolig for ham i selve Tananger. Det var få boliger i Tananger og ingen var til leie. Køste fikk derfor flyttet huset sitt fra sitt tidligere hjemsted og satt det opp igjen i Tananger. "Køstehuset" stod ca 50m sør-øst for tollstasjonen. Det antas at det huset ble revet mellom 1905 og 1910.

1890ca - Tollerhuset og Køstehuset - Sett fra sør - Kilde- Knut Sømme
ca 1890 - Tollstasjonen i midten og Køstehuset til høyre.
Foto - kilde: Knut Sømme
1905ca - Tollerhuset og Køstehuset - Sett fra vest - Kilde- Knut Sømme
ca 1905: Tollstasjonen til venstre - Køstehuset til høyre.
Foto - kilde: Knut Sømme

 

2011.04.10 - Tollstasjonen - 04
Tollernaustet og tollstasjonen sett fra Lianaustet

Jens Saxe Lindahl gikk av med pensjon 01.01.1796. Fra sammen dato ble Daniel Friedrich Køste, født 1750, ansatt. Han var sønn til Andreas Køste. For Andreas var det helt umulig å få leie bolig. 15. juli 1797 ble første brevet sendt hvor det tas opp at det må bygges en bolig for tollbetjenten i Tananger. Offentlig saksgang var ikke superrask og først 5. mai 1798 ble det godkjent at det skulle bygges et bolighus for tollbetjenten i Tananger. Det ble så 20. juli 1798 underskrevet kontrakt om bygsling av hustomt på gården Meling til "oppførsel av Toldbetientbolig i Tananger". Boligen ble ferdig til innflytting i 1799/1800.

Tollstasjonen var i tollvesenets eie helt til tollstasjonen ble nedlagt 1. juli 1960. På den tiden var det Kristian Kristiansen (1) som var tollbetjent. Han hadde da vært toller i Tananger siden 8. april 1947, men flyttet inn i huset først i mai 1951. I mellomtiden gjennomgikk tollerboligen renovasjon, noen den sårt trengte etter at den i løpet krigen var brukt av tyskerne og hadde fått lite og dårlig stell.

Da tollstasjonen ble skulle nedlegges i 1960 ble den lagt ut for salg.  I henhold til kontrakten hadde grunneier forkjøpsrett og den benyttet han seg av. Etter ca. 195 år gikk denne delen av Tanangers historie over i en ny fase.

 

Artikkelen er basert på informasjon funnet i boken "Tollere i krig og i fred, Stavanger tolldistrikt"  av Kjeld Tønnesen.

(1) Kristian Kristiansen var sammen med sønnen Kjell ildsjelene bak Kystkultursamlingen. Allerede i 1970-årene  startet de arbeidet med å samle gjenstander relatert til det maritime miljøet i Tananger.