Trykk her. Stormvarsel
. .

Stormvarsel i Tananger

 

Generelt

Dette er et værvarslingssystem brukt på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Om natten var det kombinasjoner av lys som viste værmeldingen. På dagtid var det en kombinasjon av kjegler og kuler som indikerte værvarselet.

Varslingsmaster ble på slutten av 1800-tallet satt opp mange plasser i Norge. I 1888 ble den første stormsignalmasta reist i Oslo. Siden ble systemet tatt i bruk flere plasser i landet. I begynnelsen av 1920-årene ble det heist værvarsler opp i en mast på Skansen i Stavanger - i 1932 flyttes den til Valbergtårnet hvor den var i bruk til etter andre verdenskrig.

dagsignalene-stormvarselet.jpg
Kilde: no.wikipedia.org/wiki/Stormvarselet

Disse stormvarslingsmastene var til stor hjelp for fiskerne som var helt avhengig av å få best mulig informasjon om forventet vær.

Nå er det kun ei slik stormvarslingsmast i Norge som er i daglig bruk og den finnes i Kristiansund.

 

Tananger

På fjellet nord for Hummeren hotell (Karitoppen) stod det ei stormvarslingsmast. På bilde fra 1920 (toppbildet bruk på WEBstedet) er verken hotellet eller stormvarslet bygd. Avtalen med å plassere masta her ble gjort i 1930. I 1936 er både "Hummerresturanten" og stormvarslingsmasta kommet på plass. Hvor lenge den var i bruk er usikkert, men at den har vært til hjelp for mange sjøfarere som benyttet Tananger havn er sikkert.

Stormvarselet sees også på andre bilder av Hummeren Hotell.

Grant Meling var ansvarlig for signalene i masten. Før stormmasten ble satt opp ble værmeldingen hengt opp på dører på sjøhus i Tananger.

Tananger - Stormvarslingsmasta
Foto: Gabriel T. Espedal - Stavanger byarkiv

Trykk her.