. .

Gårder på Tananger-halvøya

Tananger-halvøya var fra gammelt av delt opp i 7 gårder:

Gr. nr. Gardsnavn
1 Jåsund
2 Lille Mæland
3 Myklebust
4 Store Mæland
5 Meling
6 Haga
7 Risa

Hammaren som ligger i sørøstre del av Risavika går inn under Tjora.

Tananger lå i utmarka for tre av de 7 gårdene: Myklebust, Store Mæland og Meling. Det var viktig at alle hadde adgang til sjøen og som en ser på kartet nedenfor ble det ordnet slik at Store Mæland hadde en tynn tarm hvor de hadde adgang til havna i Tananger.

Til å begynne bodde folk flest på gårdene og kun noen få personer bodde i selve Tananger. Etter hvert som aktiviteten økte i havna ble dette områdets sentrum og det var i stor grad her befolkningsøkningen kom som følge av både silde- og hummerfiske.

Genser mellom gårdene på Tananger-halvøya
Kilde: "Ætt og Gard i Sola"