. .

Tananger - 1910

Opplysninger fra folketellingen i 1910 er nå offentlig.

Innen Tananger tellekrets bodde det 522 personer fordelt på 117 husstander. Ved å gruppere etter bosted fremkommer det at i selve Tananger bodde det 169 personer, hvorav 53 er karakterisert som husmenn / bodde på husmannsplasser.

Område Husstander Personer Husstander - Husmannsplass Personer - Husmannsplass
Tananger 42 169 19 53
Myklebust 18 86 1
1
Jåsund 17 81
Risa 13 62 1 2
Haga 14 71
Meling 5
25
Lille Mæland 3
12
Store Mæland
1
4
Hammaren 2 5
Sum 117 522 24 66

Opprinnelig var vestre Tananger en del av utmarka til gårdene på Myklebust, mens østre del tilhørte gårdene på Meling. Skille gikk ved Torkelsbekken, i nærheten av der Torkelstien / Briggveien nå er.

I tabellen ovenfor har vi kategorisert områdene mer i henhold til slik vi oppfatter dette i dag. I og med at Tananger ikke er et eget gardsummer, er det mulig at noen hunstander er kategorisert i feil område.

De opprinnelige grensene mellom gårdene på nordre del av Fjørenes-halvøya finner du informasjon om i denne artikkelen.