. .

Storevarden

Storevarden (på en del kart brukes Tananger-haug - det navnet ble brukt opp til slutten av 1800-tallet) er fra sjøen en godt synlig høyde nord for Tananger. Den er ikke mer en 52m over havet men den har i lang tid vært en strategisk høyde brukt av mange sjøfarere for å orientere seg.

På begynnelsen av 1800-tallet var Storevarden en del av signalsystemet som gjorde at en kunne sende forhåndsavtalte meldinger fra signalstasjon til signalstasjon langs kysten. På arkivverkets WEBside kunne vi lese: "Telegrafsystemet viste seg å være til nytte under krigen 1807-14, men det var dyrt i drift. I 1813 var utgiftene til den vestenfjellske linjen 34.570 Riksbank.dl 84 sk. Det var svært mye penger på den tiden. 18. november 1814 sendte derfor 2. departement ut et skriv om at telegrafen skulle legges ned og personalet dimitteres."

Storevarden - oversiktskart
Storevarden - høyeste topp på Tananger-halvøya

I 1867 flyttet tollvesenet et utkikkshus fra høyden bak tollstasjonen opp til Storevarden. Herfra hadde de oversikt over hele skipsleia utenfor Tananger. Vakttårnet på Storevarden var i bruk helt fram til krigen. I løpet av krigen ble den ramponert - både dører og vinduer ble fjernet. 1. august 1944 sendte "Der Reichskommissar für die besetzten Norwegischen Gebiete, Dienststelle Stavanger" et brev hvor det ble påpekt at vakttårnet av taktiske grunner måtte rives.

Våren 1946 ble spørsmålet om igjennoppbygging av vakttårnet tatt opp. Saken ble sendt til departementet, og de innstilte på at det skulle utestå til neste års budsjettbehandling. Men behovene må fort ha forandret seg, for den ble ikke tatt opp til videre behandling.  I hennhold til kontakten, ble grunnen tilbakeført  til grunneieren.

Som en ser på bildet under, var vakttårnet på Storevarden godt synlig. Den gang var det ingen skog rundt Storevarden.  Skogen ble plantet på midten av 1930-tallet. I dag  er selve varden dekket av skog og når en nå står på toppen er det ikke mye en kan se - en er omgitt av trær.

 

Storevarden har gitt navn til Storevarden skole som ligger noen hundre meter fra varden.

1920 - Storevarden i bakgrunnen
Bildet er et utsnitt fra toppbildet på WEBstedet. Her er Storevarden i 1920 - sett fra Tangen.
Foto: Gabriel T. Espedal - Stavanger byarkiv

1928 - Storevaden - Tollernes utkikkstårn
1928 - Tre damer på tur til tollernes utkikkshus
Foto - kilde: Therese U. Meling

LS Tananger med Storevarden i bakgrunnen
LS Tananger på tur fra Tananger til Rott. Bak til venstre sees Storevarden.